Reference

1. Osijek koteks d.d., Osijek

- (izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir-Osijek, autoceste Beli Manastir-Osijek-

Svilaj-Ploče)

 

2. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Općina Bebrina

- (izvođenje radova izgradnje prometnica do gospodarske zone u Šumeću, općina Bebrina)

 

3. Hrvatske ceste d.o.o.

- (sanacija klizišta Korita na državnoj cesti D47)

- (rekonstrukcija državne ceste D423 Slavonski Brod)

- (rekonstrukcija županijske ceste Ž4156, Preradovićeva ulica, Nova Gradiška)

- (gradnja dionice županijske ceste Ž 4100 Srednji Lipovac)

 

4. Agencija za vodne putove Vukovar

- (radovi tehničkog održavanja plovnog puta te akvatorija luka i lučica na vodnom putu rijeke Dunav)

- (radovi uređenja i tehničkog održavanja vodnih putova za 2013. g)

 

5. Grad Lipik

- (radovi na popravljanju nerazvrstanih i asfaltiranju nogostupa na području Grada Lipika)

 

6. Općina Oriovac

- (izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Čaplja)

 

7. Grad Požega

- (radovi na održavanju javnih cesta u gradu Požegi i prigradskim naseljima)

 

8. Ina – Industrija nafte d.d.

- (prijevoz sirove nafte rijekom Savom na relaciji Ruščica (Slavonski Brod) – Crnac (Sisak))

 

9. Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije

- (rekostrukcija raskrižja (kružni tok) Ž 4210 i Ž 4215 u Ruščici)

 

10. Agencija za vodne putove, Vukovar

- (tekuće održavanje sustava obilježavanja na vodnim putovima Save,Kupe i Une)

 

11. Grad Slavonski Brod

- (modernizacija i izgradnja nerazvrstanih cesta i izgradnja i rekonstrukcija pješačkih i biciklističkih staza

u Gradu Slavonskom Brodu)

 

12. Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

- (izgradnja glavne pristupnice u gospodarskoj zoni „Jug“ Nova Gradiška)

 

13. Hidrogradnja d.o.o. , Osijek

- (radovi osiguranja prokopa na rijeci Dravi)

 

14. Hrvatske ceste d.o.o. , Zagreb

- (obnova kolnika državne ceste D53, Gornji Slatinik – Podcrkavlje)

 

15. Agencija za vodne putove, Vukovar

- (radovi tehničkog održavanja vodnog puta rijeke Drave za razdoblje 2015.-2016.)

- (tekuće održavanje sustava obilježavanja na vodnim putovima Save, Kupe i Une za 2015.)